Bezmála sedmimilionový dluh dostal na startu funkcionářské kariéry nový výbor Tělocvičné jednoty Sokol Rokycany.

Na svědomí ho má tragické hospodaření odstupujícího vedení. Zejména dnes už bývalý starosta TJ Vladimír Lisner byl v úterý večer při valné hromadě mnohokrát pranýřován, ale zpravidla se zmohl na lakonické: „Nebudu se vyjadřovat." Což ještě více rozlítilo drtivou většinu delegátů, kteří lopotně hledali cestu ze svízelné situace.

Jednota se sedmi stovkami členů (dětí je z toho 450) má nyní obstavený majetek a vůči finančnímu úřadu závazek přes 4,8 milionů korun. Další dva miliony tvoří pohledávky a pokuty. Například za neodvedené daně, ale také zmíněnému Lisnerovi jednota údajně má vracet 440 tisíc korun, které starosta TJ použil na úhradu některých faktur. Navíc má dostat nemalou sumu za mzdy, které si prý nevyplácel v maximální výši. Zda je to pravda, to se ovšem aktéři nedozvěděli, protože dlouholetý manažer jednoty zkrátka nekomunikoval…

„Raději bych se s vámi setkala při jiné příležitosti," prohlásila v úvodu čtyřhodinového sezení starostka České obce sokolské Hana Moučková. Doporučila rozlišit nemovitý majetek od sportovní činnosti a vyzdvihla zájem představitelů Rokycan na řešení ožehavého problému. Což vzápětí deklaroval první radní Václav Kočí, který dorazil s oběma zástupci: S bývalým výborem už jsme se sešli. Východiskem podle mého názoru by mohlo být oddlužení a převzetí majetku městem. Ale berte to jako výlučně moje stanovisko, protože rozhodující slovo bude mít rada a posléze zastupitelstvo."

Řídící valné hromady Karel Zelenka vzápětí předložil zástupcům oddílů zprávu o hospodaření. Čísla však neseděla, takže přijata nebyla a konečně došlo na hledání příslovečného světla na konci tunelu.

Do boje za očištění sokolských ideí a zároveň za záchranu majetku vytáhli především tenisté a gymnasté. Před úterním sněmováním absolvovali několik porad s cílem zastavit nebo přibrzdit děsivý finanční propad. Tenisté mimochodem přišli o bezmála devět set tisíc korun ze svého účtu a v ohrožení je jejich pečlivě udržovaný stánek v Alejích. Trhají se ovšem florbalisté, kteří zakládají vlastní zájmový spolek FbC Rokycany a po schválení valnou hromadou budou pokračovat ve stávajících soutěžích. Kostrbatější byla diskuse a hlasování o jejich majetku, což bude řešeno dočasnou výpůjčkou.

Po více než dvou hodinách konečně došlo na volby a navržení kandidáti do sedmičlenného výboru a tříčlenné kontrolní komise prošli hladce. Noví představitelé jednoty mají mandát k jednání s vedením města kvůli převodu nemovitého majetku.

Před usnesením se pralo špinavé prádlo. „Společně s gymnasty chceme jednotu vyvést z agónie. Část viny na nynějším stavu má i vedení Rokycanovy župy. Vědělo o ní, jenže nic nedělalo," prohlásil starosta TJ Přemysl Belza. Pokračoval obviněním předchůdce Lisnera, který poplival památku předchůdců a výbor bude zvažovat jeho vyloučení z řad České obce sokolské. Stejně tak bude prověřen výběr členských příspěvků nebo všechny nájemní smlouvy v objektu, jeho hodnota byla mimochodem vyčíslena na osm až patnáct milionů korun.