Všechny akce v sokolovně se ruší, objekt se uzavírá. Tak zní verdikt ze včerejšího rána. „Nic jiného nám nezbývá. Neseme za sokolovnu odpovědnost, nemůžeme si vzít na svědomí, aby se někomu něco stalo. Situace, v níž se budova nalézá, je zapříčiněná dlouhodobým zanedbáním péče o ni. Nejde o stav, který vznikne za rok dva," uvedl jednatel Sokola Rokycany Pavel Pátecký. Výbor TJS, působící od jara letošního roku, v rámci přebírání svěřeného majetku zadal i provedení technického posouzení stavu sokolovny. Po vyhodnocení prvních sond, provedených nad balkonem, ho statik doporučil okamžitě uzavřít, udělat další sondy a pečlivě stavbu sledovat.

„Poslední dny jsme trávili samý-mi kontrolami. Stav krovů a celé střechy je havarijní. Konstrukce je shnilá a napadená dřevokaznou houbou, která se přes zdivo dostala i do nosných prvků nad hlavním sálem v takovém rozsahu, že nebylo možné vyčkávat. Protože se statikem se sejdeme až v listopadu, přizvali jsme na konzultaci stavaře a na základě jeho vyjádření v pátek přistoupili k uzavření původní části sokolovny. Velký sál se zázemím a také klubovna číslo jedna i dvě jsou tím mimo provoz. Všechny kulturní akce byly zrušené," informoval Pátecký. Někteří jejich pořadatelé už hledají náhradu. Například ochranářský ples je přemístěný na Střelnici. „Naštěstí měli požadovaný termín volný, takže nemusíme nic odvolávat," sdělil za organizátorský tým Pavel Moulis. Na zrušená představení je možné vstupenky vrátit v infocentru (radnice).

„Přístavba sokolovny, která ohrožená není, zůstává v provozu," dodal Pátecký. „O situaci jsem se dozvěděl v pátek. Sokolové nebudou mít prostředky ani sílu to vy-řešit. Za město si teprve musíme říci, co s tím. Objekt je vlastně kvůli dluhům zastavený v náš prospěch," konstatoval starosta Rokycan Václav Kočí.