Informace o začátku rekonstrukce Soukenické ulice a budoucím dopravním omezení vyvolala velkou výměnu názorů. Obyvatelé Soukenické se zároveň berou i za to, aby se při jednom přestavěl také most, který je třeba řešit kvůli velké vodě. Logické by to bylo, jenže na sřetězení instituce nepamatovaly. Znamenalo by to další projekt a obstarání velkých peněz. To podle města teď v úvahu nepřipadá.

Ještě větší bouři však vyvolala šířící se zpráva, že stavební firma, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Soukenické, zabere parkoviště v místě bývalého Děkanského rybníčku. M. Fürst například apeluje na zastupitele, že zabrání už tak přeplněného parkoviště na ´Děkaňáku´ stavební firmou je k místním bezohledné, když o padesátku metrů dál je místo, kde parkují pouze návštěvníci města. „Kdo na zabrání parkoviště přišel, ten tu asi nebydlí. Jinak by věděl, že je problém v lokalitě zaparkovat normálně, natož takhle," poukazuje S. Marková. „Člověk musí objet půlku Rokycan kvůli nesmyslné jednosměrce a pak kroužit jak sup, aby zaparkoval před bytem," přidává se J. Leskotová. „Zkrátka, občane, poraď si jak chceš; rozhodli jsme," vytýká Z. Šafařík. Objevila se i rýpnutí, že asi bude možné parkovat před radnicí.

Místostarosta Jan Šašek, do jehož kompetence odbor rozvoje města patří, nám sdělil: „Plocha pro zařízení staveniště byla vybraná odborem rozvoje města, nikoli zastupiteli, a to už při zpracovávání projektu, který se řešil od roku 2010. V žádném případě se ale nejedná o zabrání celého parkoviště, jak zaznívá, ale maximálně o sedm parkovacích míst z celkového počtu asi padesáti. Věřím, že to komplikace občanům žijícím v okolí nepřinese." Informoval též, že stavební firma umístí v lokalitě dvě stavební buňky (kancelář stavby, sklad). Stavební materiál a sypké hmoty budou uložené na části stěrkového parkoviště u bývalé tiskárny Zápotočných. Dále bude mít firma k dispozici prostory v areálu někdejší kotelny Železná.

„V rámci rekonstrukce Soukenické vznikne podél komunikace, v úseku vyme-zeném křížením s Raisovou až Gottliebovou, asi padesát nových stání. Tím město podmínky pro parkování v dané lokalitě výrazně vylepší," upozornil Šašek.