Voda totiž nevyhovuje důležitým hygienickým normám. „Máme vedený vodovod ze společného zdroje s Vejvanovem," uvedl starosta obce Jiří Mareš. „Prováděli jsme kontrolní testy, které prokázaly, že povolená výjimka kvůli niklu je překračovaná," vysvětloval. „Máme v plánu úpravnu, která by tento problém vyřešila. Na další schůzi bychom se chtěli rozhodnout, jak budeme postupovat," konstatoval Mareš. „Na dnešní den jsme pozvali odborníky vodohospodáře z Povodí, aby se k celé situaci vyjádřili a my situaci ihned řešili," uzavřel Mareš.

Otazník v Chomli visí také nad tím, jaká by byla cena technologie pro úpravnu a přívod této vody do společného vodovodu. 

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.