Složitá stavební akce tak od čtvrtka uzavřela pro individuální dopravu úsek silnice spojující Skvrňany s Křimicemi, mezi sjezdem z Regensburské ulice k ulici K Rozvodně. Uzavírka by měla skončit v pondělí 3. května v pět hodin ráno. Objízdná trasa do Křimic vede ze Skvrňan přes Vejprnice.

Ředitel stavby obchvatu Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia informoval, že se stavbaři snaží co nejméně omezit provoz na frekventované silnici. „Nosné prvky mostu jsou proto prefabrikáty, tedy byly vyrobené ve výrobně, a teď se jen fyzicky osadí na most. Tato metoda je rychlejší,“ řekl.

Podle něj práce na obchvatu pokračují dle plánu a bez problémů. „Dokonce jsme se i v období covidové pandemie dostali do lehkého předstihu,“ poznamenal.

Kostel sv. Josefa je dominantou obce.
Kostel sv. Josefa zdobí úhereckou náves

V současné době tak zhotovitel provádí zemní práce na hlavní trase. „Budujeme tam rovněž středovou kanalizaci. Už jsou dokončené přeložky inženýrských sítí. Zároveň probíhá výstavba okružní křižovatky Studentská-Karlovarská a jsou zahájeny práce na výstavbě mostních nadjezdů a biokoridorů přes hlavní trasu městského okruhu,“ vyjmenoval ředitel.

Západní okruh by měl být hotový do února 2023 a propojit čtvrť Bory se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary.

Akce za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni. Stavba započala už v roce 2009 nultou etapou, kdy byl za 174 milionů korun vystavěn kruhový objezd na Borských polích. Na ní navázala etapa první, při níž byla od září 2012 do září 2014 za téměř miliardu korun vybudována komunikace od Domažlické ulice do Křimic.