Tak čilý ruch na Masarykově náměstí v Rokycanech v neděli je jen párkrát do roka. Tento víkend ho zajistila demontáž části radnice. Sundavala se totiž, zubem času poškozená, věž.

Krátce před desátou hodinou, kdy měla akce začít, už z nejvyššího místa zmizela korouhev se lvem a hned poté, za pečlivého jištění lany, pracovníci sundali i část pod ní. Oboje svezl v bezpečnostní kleci jeřáb. Pak už následovala pečlivá příprava a zkoušky na snesení samotné věže.

Ta byla za pomoci lan a řetězů připevněna k ocelovému rámu za svoji vnitřní konstrukci. Vysazení ze samotné stavby bylo dílem okamžiku, kdy ji s maximální pečlivostí jeřábník po chvíli posadil na vyhrazený prostor před náměstím, kde se měla dále rozebírat pro převoz. „Je to určitě událost, kterou by bylo škoda si nechat ujít. Vždyť se to zrovna moc často neopakuje co?" prohodil jeden z přihlížejících diváků s fotoaparátem.

Pravdu měl. Věž se totiž, kromě drobných údržbových prací, opravovala naposledy před sto sedmdesáti lety.V tomto týdnu čeká na vedení ještě jedna důležitá událost. Vyzvednout a otevřít uloženou pamětní schránku.