„V truhlárně přibyly speciální stroje, nově jsme vybavili také počítačovou učebnu, kde je i interaktivní tabule a diaprojektor," informovala Milada Růžková, zástupkyně ředitele Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského. „Chceme nabídnout co nejlepší prostředí a příležitost ke vzdělávání. S nabíráním žáků je problém," posteskla si a potvrdila tak jev, s nímž se středoškolská zařízení v současnosti tvrdě potýkají.

V rámci prvého ročníku letos otevírali jednu třídu. Jsou v ní ale spojené dva obory – opravář zemědělských strojů a lesní mechanizátor. Dohromady ji navštěvuje dvacítka žáků. Společnou mají jen výuku všeobecných předmětů, odborným se věnuje každá skupina zvlášť. Ve druhém ročníku jsou učni rozdělení do dvou tříd. Jedna je vyhrazená pro opraváře zemědělských strojů a lesní mechanizátory. Osazenstvo druhé je půvabnější, vedle truhlářů ho totiž tvoří také děvčata z oboru provozu služeb. Ten, až v červnu dívky opustí školu, skončí zároveň s nimi. Třetí ročník je zastoupený jedinou třídou, ale její složení je tříoborové – lesní mechanizátor, truhlář a opravář zemědělských strojů.
V rámci nástavbového studia letos škola první ročník neotevírala, pokračují v něm jen druháci.

Snížil se i počet žáků Střední odborné školy Rokycany, Jeřabinová ulice (SŠ), a tím i tříd – spojovaly se. Obory se tímto řešením ale podařilo zachránit všechny. V případě dálkového studia se pokračuje v tendenci z loňska, neotevíralo se. Ne kvůli počtu zájemců, ale prodělečnosti pro SŠ. Třeťáci se tak ocitli v roli posledních mohykánů. Co se týče čtyřletého denního maturitního studia, nováčci ho zahájili ve specializaci gastronomické služby, obchodník – podnikatel a také mechanik seřizovač.