Obsahovala totiž speciálně jištěné testy státních maturit. Podobná situace se odehrála předtím ještě v gymnáziu, které tvoří se SOŠ jeden celek, a poté ve Střední škole Jeřabinová ulice.

„Bednu rozpečetí druhého května při maturitách hlavní zkušební komisař," uvedla v SOŠ zástupkyně ředitele Milada Mužíková. V této škole ale předáním zásilky atmosféra napětí neopadla, zaplňovala budovu celý den. Na programu totiž byly praktické maturity. Účastní se jich absolventi tří oborů SOŠ, a to ekonomického lycea, elektrotechniky a informačních technologií. Na práci měli sedm hodin čistého času, Už kolem půl jedné ale první šťastlivci odevzdávali výsledky.

„V případě ekonomického lycea si losovali ze tří firem, z nichž dvě byly zaměřené na výrobní činnost a jedna na obchodní," sdělila Mužíková poté, co zahájila odpočet čistého času a dohlížela na sedmnáctku čtvrťáků. Jejich úkolem bylo sestavit rozvahu. To znamená otevřít účty, zaevidovat účetní případy, vypočítat hospodářský výsledek, daň z příjmu, čistý zisk a udělat konečnou rozvahu. „Z té už sami poznají, jestli celý úkol zvládli dobře," objasňovala zástupkyně ředitele. „Obavy, že bych postup nezvládla, jsem před zahájením praktické maturity ani neměla. Byli jsme dobře připravení," hodnotila Kristi- na Rysová. „Nejhorší je, když se dopustíte chyby v počítání a musíte zjišťovat, kde se nachází," konstatovala.

Z elektrotechniků se podle rozlosování tři zabývali měřením a osm programováním. Ti měli za úkol pomocí automatu řídit pohyblivý model. „Pracují pokaždé v jiném vývojovém prostředí a pomocí programu, jejž vytvoří a nahrají ovládací jednotky, pak linku třeba myčku řídí," vysvětlovala učitelka a zároveň třídní maturantů Lenka Likeová. Na na své svěřence byla náležitě pyšná. „Jsou opravdu šikovní a letos o ně byl ze strany firem veliký zájem.

Čtyři mají rovnou, bez hledání, zajištěná pracovní místa. Měla bych je i pro další, ale chtějí zkusit studium na vysoké," informovala učitelka. Dodala také, že pánové jsou takovými fanoušky zvoleného oboru, že i po odpoledních a během prázdnin trávili ve ško- le čas navíc. „To je pro nás zároveň největší odměna, pak si kantor řekne, že co dělá, má opravdu smysl," usmívala se Likeová. Žáci třídy informační technologie, aby se do speciální učebny vešli, budou praktickou maturitní zkoušku skládat i dnes a my se za nimi ještě vypravíme.