Letos je sboru dobrovolných hasičů v Těškově 125 let. K oslavě zvolili jeho představitelé sobotu a nikdo nemohl tušit, jak svatý Petr bude jubilantům přát.

Bilanční sněmování se naštěstí odehrálo pod střechou a v jeho rámci se zasloužilí členové dočkali vyznamenaní. Jmenujme alespoň Václava Veverku, Václava Vilda staršího, Josefa Pacáka, Tomáše Černého, Václava Pěnkavu nebo i memoriam Josefa Šoltyse.

Následoval průvod obcí a praktické ukázky. Profesionálové z Rokycan předvedli zásah při nehodě a domácí jednotka se prezentovala při simulovaném požáru objektu s použitím dýchacích přístrojů. aktéři včetně zástupců okolních sborů pak poseděli pod stanem a část Těškovských se přesunula do svého sídla. Z bývalého polorozpadlého domku tu vyrostlo útočiště SDH, které je před kolaudací. „Část prací realizujeme brigádnicky, ale bez podporu obecního úřadu bychom nic nezmohli. Věříme, že starosta František Vild bude po komunálních volbách pokračovat," nechali se slyšet mladí členové SDH!