Oproti tomu odsouzení k prospěšným pracím přinášejí užitek svému okolí tím, že zdarma vykonávají obecně užitečné činnosti. V Rokycanech se zaměstnáváním odsouzených zabývá Probační a mediační služba v Rokycanech. Jednou ze společností která s nimi spolupracuje je Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov.

„Ano, umožňujeme odsouzeným tento trest bezplatně odpracovat. Rozsah trestu může být padesát až tři sta hodin a odsouzení vykonávají činnosti, které spočívají v úklidu venkovních prostor léčebny, sekání a úklidu trávy, pletí záhonů a dalších činnostech, které jsou pro léčebnu potřebné. Od roku 2011 tuto činnost v léčebně vykonávalo osm odsouzených z toho jedna žena," uvedl správce léčebného zařízení Václav Lisý.

„Zájem o tyto pracovníky je zejména v jarním a letním období, neboť odsouzení k OPP vykonávají zpravidla sezonní úklidové práce. Nejvíce osob v našem okrese zaměstnávají Lesy města Rokycan. Služeb využívá i Centrum pro zdravotně postižené, kde vykonávají i trochu odbornější práci, například administrativu. Značné zkušenosti s těmito lidmi mají rovněž v Němčovicích, se kterými je velmi dobrá spolupráce," uvedla vedoucí střediska Probační a mediační služby v Rokycanech, Zdeňka Blažková.

Více v pondělním vydání Rokycanského deníku.