„Ještě před čtrnácti dny tady byla závora se zřetelným označením zákazu uskladnění odpadu. Najednou zmizela a teď musím místním i turistům do nekonečna vysvětlovat, proč je v lese takový nepořádek. Nechápu, proč informace nemohla být umístěná na vývěsce úřadu," krčil rameny Jaroslav Hůrka. Muž, který v roli hostinského má dění téměř na dlani.

Jeho argumenty rezolutně vyvracel Miroslav Hrabačka. Zastupitel Trokavce a také podnikatel, který začínal ještě před sametovou revolucí: „Využil jsem tehdejších zákonů a od dubna 1989 jsem živnostníkem. Mimo jiné v oborech zemědělství, posklizňové činnosti nebo sběru odpadu a jeho úpravy k dalšímu využití."

Dokončení v úterním vydání Rokycanského deníku.