Zastupitelstvo obce chtělo udělat na svém posledním zasedání tlustou čáru za smutnou událostí v tamní drůbežárně. Problém se však táhne dál, i když v trochu jiném duchu.

V červnu tohoto roku v místě uhynulo přes tři sta kusů slepic a křepelek pro nedostatek kvalitativního i kvantitativního množství potravy a vody. Horký víkend, který následoval, pak znamenal úhyn zvířat. Jejich zbytek, který se nacházel v apatickém stavu, musel být na příkaz veterinár- ní inspekce nakonec utracen.

„V současné době v areálu bývalého JZD žádné aktivity neprobíhají. Vlastně tam, alespoň co já vím, od zásahu policie nikdo nebyl. Areál je stále zapečetěný," informoval o aktuálním dění starosta Týčku Zdeněk Hruška.

Okolo zvířat se však dění v obci točí dál. „Zřejmě v prostorách zůstala ještě nějaká uhynulá zvířata, do kterých se pustily krysy. Ty se díky klidu a dostatku potravy rozmnožily. Teď ale už nemají co jíst a stahují se za potravou do obce, což je pochopitelně nepřípustné," popisuje Hruška.

Zarážející na tom je, že osoby odpovědné za aktuální stav s tím nic nedělají. Podle našich dostupných informací je údajně ´papírový´ majitel firmy chovající drůbež po smrti, jeho syn, který se o chov staral a neoficiálně ho vlastnil, ztratil o dění v místě zájem. Majitel areálu, jímž by měl údajně být vnuk zesnulého, se chce nemovitosti zbavit.

„Snažím se dovolat pomoci v podobě deratizace hlodavců na příslušných úřadech, ale jeden mě posílá k druhému a naopak. Už jsem byl na veterině, životním prostředí i hygieně a teď čekám na další vyjádření," dodal k bezvýchodné situaci Hruška.

Smutné je, že každým dalším byrokratickým prodlužováním může utrpět život v obci, kterou může potkat další katastrofa. Ta se ovšem už nebude vztahovat pouze k uzavřenému areálu, ale může se dotknout každého jedince. „Případ nadále prověřuje Služba kriminální policie a vyšetřování v Rokycanech," dodala mluvčí PČR Hana Kroftová. Sazba se v případě kvalifikování činu jako týrání zvířat pohybuje od několika měsíců až po dva roky, to dle závažnosti případu.