K letním měsícům patří také hygienické kontroly. Těm se nevyhnuly na území okresu dětské tábory, stánky nebo prodejci zmrzliny. Po odebraných vzorcích zaplatili obchodníci šedesát tisíc Kč.

Letos v létě se na Rokycansku konalo dvaatřicet letních dětských táborů. Z toho byly tři nahlášené jako jiné podobné akce, protože se jich zúčastnilo méně než třicet dětí. „V průběhu prázdnin bylo pořádáno čtyřicet turnusů, na nichž se vystřídalo 2365 dětí," sdělila za Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje Anna Blažková.

Celkem bylo během letních prázdnin orgánem ochrany veřejného zdraví provedeno na Rokycansku osmadvacet kontrol, při kterých nebyly shledané žádné závažné nedostatky a nebyla uložená pokuta za neplnění povinností vyplývajících s požadavků platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví. „Při kontrolách zdravotních deníků byl v tomto roce potvrzený velmi mírný výskyt klíšťat, ale téměř všechny účastníky zotavovacích akcí (hlavně v měsíci srpnu), trápil zvýšený výskyt vos," vysvětlil ředitel plzeňské hygieny Přemysl Tomašuk.

V období od června do srpna 2015 bylo provedených také sedmaosmdesát kontrol, z nichž jedenáct se týkalo zmrzlin. „Z toho ve dvou provozovnách zmrzliny šlo o stěry z prostředí i materiálu a čtyři odebrané vzorky točené zmrzliny. Zbylé kontroly byly zaměřené všeobecně na osobní a provozní hygienu, stavebně-technický stav provozovny skladovací podmínky potravin, data spotřeby a minimální trvanlivosti, způsob prezentace a označování pokrmů o obsahu alergenů, požadavky na zařízení, likvidace potravinářského odpadu či vedení provozní administrativy," vyjmenovávala Blažková.

Odběry vzorků byly zaměřené především na pokrmy studené kuchyně vyráběné na provozovně, saláty a ledy do nápojů.

„Z hlediska zjištěných nedostatků byly závady ponejvíce v oblasti skladovacích podmínek potravin a provozní hygieny. Zvýšené hodnoty u mikrobiologického rozboru vzorků vyšly u ledů do nápojů, u dvou točených zmrzlin a u poloviny odebraných vzorků stěrů z restaurací," uzavřela.

Sankce uložené v období od června do srpna letošního roku byly v hodnotě 58 tisíc korun.