Jediné. Souvislost s evropskou a potažmo i světovou diplomacií. Tímto tématem se zabývá knižní novinka Národního památkového ústavu (NPÚ) s názvem Ve znamení Merkura, která nese podtitul Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.

Kniha je vskutku nepřehlédnutelná. Na první pohled upoutá nejenom svými rozměry, kdy váží zhruba 4 kg, ale i obsahem. „Obrazově bohatá monografie na více než osmi stech stranách přináší pestrou paletu příběhů ze světa diplomacie v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století,“ uvedla mluvčí NPÚ Markéta Slabová.

„Ve sbírkách Národního památkového ústavu i řady dalších státních i soukromých institucí se dochovalo nemalé množství památek na diplomatické aktivity šlechticů z českých zemí. Snahou autorů jednotlivých kapitol bylo zasadit je do celoevropského kontextu bezesporu pestrého světa diplomacie,“ vysvětluje autor a editor knihy Petr Pavelec.

Někteří z odborníků na stránkách knihy představili výsledky svých vědeckých výzkumů vůbec poprvé, jiní své výzkumy zasadili do nových souvislostí. Mnohé z více než osm stovek fotografií dosud nebyly publikovány. Představují zásadní architektonické památky, umělecká díla, předměty osobní povahy, diplomatické dary, knižní, archivní a kartografické materiály.

Západní Čechy mají v knize výraznou stopu, namátkou jmenujme kapitoly Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století, Půta Švihovský z Rýzmberka – diplomat ve víru středoevropských sporů pozdního středověku či Humprecht Jan Černín z Chudenic a jeho benátská ambasáda.

E-shop NPÚ prodává knihu za 1970 Kč.