Ze záměru ale nakonec sešlo. Kavárna Íčko, jež od té doby několikrát změnila provozovatele, letos na jaře úplně zavřela. Vysoká škola zkusí štěstí znovu, vzkříšení podniku plánuje na září.

Zázemí na rohu Sedláčkovy a Riegrovy ulice by nemělo zásadně změnit svou podobu ani účel. „Plánuje se zde ve větší míře než dosud konání různých univerzitních akcí, setkání, přednášek a dalších. Chceme navázat užší spolupráci s vedlejší Galerií Ladislava Sutnara a Kulturkou. Chceme, aby se univerzita více prezentovala,“ uvedla tisková mluvčí ZČU Kamila Kolářová. Doplnila, že prostory v centru města jsou zavřené od května, kdy provozovatel vypověděl smlouvu. Podle neoficiálních informací tak učinil kvůli nízkým tržbám. Univerzita od té doby hledá nového zájemce. Podle Kolářové by se v létě měla podepsat smlouva a od září kavárna opět fungovat.

Zatímco Íčko nepatřilo mezi hojně navštěvované místo, o sousední klubovně Kulturka, která též patří vysoké škole, to neplatí. Během akademického roku sem měsíčně zavítá 600 i více návštěvníků. „Náš koncept je jiný. Studenti potřebují místo pro práci, kde je rychlý internet. Můžou si u nás koupit občerstvení, ale taky ohřát vlastní jídlo, které si přinesou,“ uvedla koordinátorka Kulturky Tereza Svášková. Přístřeší tady získaly studentské organizace, jejichž členové se zde scházejí. Pozornost na sebe klubovna poutá rovněž díky kulturním akcím, mezi než patří například design market, výstavy či besedy.