Snad v žádném dni v roce není v řeznictvích a uzenářstvích tak specifická poptávka po uzeninách, jako na přelomu dubna a května.

Nemůže za to nic jiného než oslava pálení čarodějnic, která je neodlučitelně spjata se stavěním májí.

Výrobci uzenin se tomu s předstihem snaží přizpůsobit a to v takové míře, aby uspokojily enormní poptávku.

Více informací v dnešním vydání.