„V uplynulých dnech byla dovybavena a začala sloužit jako nepřetržitá ordinace všeobecné chirurgie včetně příjmu. Jedná se zároveň o první etapu plánovaného centrálního příjmu akutních interních i chirurgických pacientů,“ popsal mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Původní ordinace byla trochu stísněná, hlavně když měl pacient doprovod nebo pokud byl přivezen záchrankou na lehátku. A nebyla tam oddělená šatna. Pacient se k vyšetření svlékal za provizorní stěnou přímo v ordinaci. „Nyní je šatna oddělená a s lehátkem se dá dobře manipulovat a personál – lékař i sestra se k němu pohodlně dostanou ze všech stran. I pro ně je práce snazší a věřím, že bude i efektivnější,“ říká ředitel nemocnice Petr Hubáček.

V plánu do konce roku je úprava dalších prostor ambulantního traktu a následné zprovoznění centrálního příjmu, kam by směřovali všichni akutní pacienti bez ohledu na charakter zdravotních potíží. „Organizace společného příjmu akutních interních i chirurgických pacientů navíc v řadě případů zrychlí i jejich odbavení,“ dodal Kokoška.