Na přelomu letopočtů se konečně začal naplňovat sen mnohých zaměstnanců léčebny v Janově. Startuje modernizace kuchyní. „Stavební firma vybraná ve výběrovém řízení zahájila úpravy kvůli vybudování tabletového stravovacího systému. Práce spočívají zejména v úpravách prostor bývalých šaten a skladu prádla, kde dochází k odstraňování stávajících příček. Následovat bude výstavba nové dělící příčky v hale léčebny a rekonstrukce současné výdejny jídel," uvedl správce zařízení Václav Lisý.

Pokud vše půjde dobře, měli by stavební práce skončit v areálu zhruba za rok. Tedy přesněji na konci měsíce února 2015. Po předání stavebních úprav nastane stěhování technologie pro tabletový systém s tím, že zkušební provoz by mohl proběhnout ještě v měsíci březnu.

Dokončení v pondělním vydání Rokycanského deníku.