Písemná část státních maturit ve Střední škole Rokycany, Jeřabinová ulice,včera vyvrcholila.
Začala 2. května a podle toho, zda žáci preferovali matematiku či cizí jazyky, se jí podrobili následovně: Druhého ráno byl na řadě didaktický test z matematiky a poté písemná práce z anglického jazy- ka. V pondělí studenti pokra- čovali didaktickým testem
z češtiny a odpoledne písemnou prací z ní. V úterý byl nejdříve na řadě test z angličtiny a později z ruštiny. Ve středu někteří psali test z něm- činy a odpoledne písemnou práci z tohoto jazyka. Včera jako poslední usedli ti, co zvolili ruštinu, nad didaktický test.
Skládání ústních maturitních zkoušek začne 19. května. Povinně pro všechny z českého jazyka a literatury. Povinně volitelná pak byla matematikou, která se ale dělala jen formou testu, či cizí jazyk (buď anglickým, německým nebo ruským). Další předměty klání se různí podle zaměření studia.
Pro absolventy oboru ga- stronomické služby to bude jednak výroba a odbyt v gastro- nomii a potom ekonomika.
Před komisi se studenti dostaví od 19. do 22. května.

Více v dnešním vydání.