Kvůli ní je jeden jízdní pruh obcí zčásti uzavřený. „Z momentální situace nejsou občané nadšení, ale je pouze dočasná a díky naší akci získáme bezpečný průchod přes Kařez, navíc ještě bezbariérový," konstatoval starosta Václav Krofta.

Nynější výstavba chodníků je už třetí a poslední etapou. V souvislosti s předchozími umožní také jistotu využívání přechodů.

S budováním stavbaři začali druhého září a počítá se asi se čtyřicetidenním trváním prací. V porovnání s předchozími dvěma částmi je tato nejkratší a na rozdíl od nich ji celou financuje obec. Náklady představují zhruba milionové vydání.

První etapa, spadající do roku 2011, byla nejdražší. Stála asi 6,5 milionu a uskutečnila se za přispění Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který hradil devadesát procent ceny. Dělalo se po levé straně silnice, bráno ve směru jízdy na Prahu, a to od železničního mostu k autobusové zastávce.

Více v úterním vydání Rokycanského deníku.