Desítky z nich dostaly výpovědi. Dále bude v provozu slévárna a areál bude komerčně využívaný.

„Představenstvo společnosti na svém jednání třiadvacátého srpna rozhodlo o zrušení výroby v provozech válcovna a tažírna. Důvodem tohoto omezení jsou dlouhodobé negativní hospodářské výsledky související s vývojem cen komodit na světových trzích včetně skutečnosti, že předchozí majitel dlouhodobě neinvestoval do strojního zařízení," sdělil za společnost generální ředitel a předseda představenstva Miloš Tuček.

Společnost připraví varianty radikální rekonstrukce provozu válcovna se střednědobým horizontem realizace. Kovohutě Rokycany budou i nadále provozovat slévárnu a komerčně využívat areál.

„Ukončení pracovních poměrů je samozřejmě realizováno v souladu se zákoníkem práce a uzavřenou kolektivní smlouvou. Snahou vedení společnosti je maximálně pomoci všem zaměstnancům při hledání nového zaměstnání," uzavřel.