Počet cizinců, kteří jako lékaři či zdravotní sestry pracují v Plzeňském kraji, se v posledních letech mírně zvyšuje. Zatímco plzeňská fakultní nemocnice nejvíce zaměstnává Slováky, krajská zdravotnická zařízení zase Ukrajinky.

První posily přijely na západ Čech už loni v červenci. „Ukrajinských sester máme v současnosti čtyřiatřicet. Nejvíce jich působí v Domažlicích a Rokycanech, v každém místě jedenáct,“ vyčíslil člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Alan Sutnar. Každá žena absolvuje před nástupem na dané oddělení tříměsíční jazykový kurz. „Je důležité, aby všechny uměly komunikovat s pacienty. Než se zapracují, mají nad sebou odborný dohled. Jsou velmi motivované a mají podobnou mentalitu jako my, takže se rychle přizpůsobí,“ doplnil.

Lékaři a sestry ve FN Plzeň- nemocnice zaměstnává 26 zahraničních lékařů (z celkových 936): z toho 17 je ze Slovenska, 3 z Ukrajiny, po jednom z Ruska, Řecka, Kazachstánu, Ghany, Íránu a Jordánska
- nejvíce cizinců pracuje na gynekologicko-porodnické klinice (4), dále na kardiochirurgickém (3) a stomatologickém oddělení(3)
- pracuje zde 19 zahraničních sester (celkově jich je 1605, včetně porodních asistentek): 15 pochází ze Slovenska, 3 z Ukrajiny a jedna z Kazachstánu
- nejvíce cizinců pracuje na neurochirurgickém oddělení (3), dále na II. interní klinice (2) a onkologické a radioterapeutické klinice (2)

I když se přijetím nováčků personální nedostatek částečně zmírnil, potřebovala by krajská zařízení ještě dalších zhruba 40 sester. Současná situace je ovšem velmi nejistá. Projekt Ukrajina totiž provázejí problémy. „Situaci komplikuje především legislativa. Nevíme, zda stávajícím ukrajinským sestrám můžeme prodloužit smlouvu. Snad nejistota brzy skončí a získáme potřebnou podporu,“ doufá Sutnar.

V Domažlicích, Rokycanech, Klatovech, Horažďovicích a Stodu je zaměstnáno osm lékařů z Ukrajiny, dva z Ruska a dva ze Slovenska. „Příjímání zahraničního personálu začalo asi před čtyřmi lety a od té doby se jeho počty zvyšují. Ostatně projít aprobační zkouškou není jednoduchá cesta,“ uzavřel.

Oproti tomu v plzeňské fakultní nemocnici převazují jednoznačně Slováci. Z celkových 26 zahraničních doktorů jich 17 přišlo ze sousední země. V případě zdravotních sester se jedná o 15 z 19 (viz tabulka). Před pěti lety šlo o 18 lékařů a 14 sester z ciziny. „Pro Slováky jsme nejbližší západní zemí. Jazyková bariéra je minimální a úroveň našeho zdravotnictví je vysoká,“ sdělil hlavní důvody ředitel plzeňské fakultní nemocnice Václav Šimánek.