S koncem školního roku ruch v mlečické škole ruch neutichl, pokračuje i o prázdninách.

S největší pravděpodobností totiž 16 (!) prváčků v září posílí počet dětí místní malotřídky. Počet žáků ZŠ tím oproti nynějšku vzroste, páťáků totiž odešlo daleko méně, a proto bude třeba připravit do provozu další (zatím nevyužitou) třídu. Akce byla podrobně naplánovaná, ale není jedinou.

Ve dvou třídách v prvním patře vedení školy spolu s obcí rozhodlo o výměně oken. Dohromady je jich šest. „V ostatních prostorách už máme vyměněná původní dřevěná za plastová. Tahle zbývala. Protože třídy se teď budou využívat, kvůli úspoře energie bylo potřeba výměnu dokončit," uvedla ředitelka školy Marie Pražská. Úprava zahrnuje i výměnu vnějších a vnitřních parapetů a pořízení žaluzií. Spolu s obcí se ZŠ pustila do poptávkového řízení. Od Plzeňského kraje, z programu Stability a obnovy venkova, na akci získali 119 tisíc. Z vlastních zdrojů se počítá s příspěvkem zhruba 84 tisíc. Akce je ale i jinak sdružená, vedle výměny oken zahrne také rekonstrukci podlahy třídy v přízemí. S tou se vyčkávalo, nyní je už ale celá akce před dokončením. „Jak rozsáhlá oprava podlahy bude třeba, nebylo zprvu jasné. Začala se propadat. Až po rozebrání parket se příčina objasnila. Po vyschnutí nové pod-lahy zpět nepřijdou parkety, ale lino," objasnila ředitelka.

Souběžně ve škole začala i rekonstrukce kotelny a výmě-na kotlů. „V rámci výběrového řízení akci vysoutěžila firma Winth. Za dva miliony a téměř 396 tisíc, včetně DPH," informovala za obecní úřad účetní Věra Čápová. Doplnila, že většinu nákladů přislíbil pokrýt krajský úřad. „Kotle měla škola tři, všechny na koks. Pocházely z roku šedesát a byly skoro na rozsypání. Opravy, pokud je vůbec ještě šlo provést, vycházely velmi draze," konstatovala ještě Čápová. „Nové kotle budou spalovat hnědé uhlí a provoz mají hodně zautomatizovaný, takže už nebudou potřebovat tolik obsluhy," podotkla ještě ředitelka Pražská. „Novou kotelnu bychom měli mít hotovou do dvacátého srpna," doplnila.