„Místa, kde to bylo už neúnosné, jsme posekali svými silami. Minulý týden jsme totiž pořádali každoroční nohejbalový Memoriál Karlů Pšajdlů a týden před tím třicátou olympiádu. Místa, kde akce probíhaly, upravil nohejbalový oddíl a jeho členové vlastnoručně. Na zbylé části však stále čekáme marně. Urgovali jsme to na úřadě v Dobřívě několikrát. Slibem ale zřejmě nezarmoutíš, jak se říká," uvedl jeden ze členů výboru Zdeněk Šebelle, zastupující místní obyvatele.

Spolek byl přitom před několika měsíci vytvořen pro zlepšení komunikace mezi obcí Pavlovsko a zastupiteli v Dobřívě. Situace je totiž napjatá už delší dobu. Pavlovsko se od Dobříva dokonce chtělo odtrhnout a stát se samostatným územím, nebo přejít pod nedaleký Hrádek. Proč je situace v současnosti taková jaká je, jsme se zeptali dobřívského starosty Milana Kozlíka: „Za zpožděním není nic jiného než porouchaná technika, se kterou odvážíme trávu z posekaných lokalit. Uiž téměř měsíc máme multikáru v opravě a její dokončení je přislíbeno právě na konec tohoto týdne.

Více v sobotním vydání Rokycanského deníku.