Zdá se, že spor o místní vrt napájející vodou obec Pavlovsko nemá konce. Po ujasnění situace se smlouvami mezi obcí a společností Veolia a rozhodnutím soudu o definitivním majiteli vrtu se zdálo, že do roku 2015 je jasno. Nyní, po rozeslání prvních faktur za vodné občanům, se ale situace opět zkomplikovala.

„Vodné se nemusí posílat. Stačí zajít s doručenou fakturou na Obecní úřad v Dobřívě, kde starosta potvrdí na vystavený doklad obecním razítkem, že peníze nemůže zatím přijmout. Je přislíbeno, že bude s Veolií jednat o nápravě. Poté nás kontaktuje a o výsledku jednání vyrozumí," informoval Deník jeden z aktivistů, bojující proti změnám v systému provozování vodovodu na Pavlovsku, Zdeněk Šebelle.

Pokračování v sobotním vydání