„Prní pokus jsme udělali vloni a u dětí zaznamenali velký pokrok. V první třídě se pak snáze zapojily do kolektivu i učebního procesu. Proto jsme letos z dalších adeptů utvořili nultou třídu a její žáčci zahájili spolu s ostatními školní rok," uvedla ředitelka školy Věra Valentová.

Do přípravky nastoupili ti, kteří dostali odklad školní docházky. Jejich zařazení však nebylo jen na libovůli rodičů. Záleželo na pedagogicko-psychologické poradně, kterým dětem na základě posouzení specifických problémů udělí doporučení. Absolvování nultého ročníku napomáhá třeba rozvoji mluvních vlastností, grafomotorických schopností a podobně. Ve třídě je jedenáct kluků a holčiček. Zaujme i to, že ji navštěvují také dvojčátka.

Velkou výhodou je umístění třídy v budově devítiletky. „Žáčci si postupně a nenásilnou formou zvykají na školní režim a pomalu se včleňují do procesu," dodala ředitelka.

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.