Pípá sobotní čtrnáctá a předsedkyně Alena Turková vyslovuje pokyn k uzamčení dveří. Sehraný tým k sobě v okamžiku uprostřed místnosti spojuje stoly, chápe se přenosné i hlavní urny a obálky začínají pršet na plochu. Hotovo! Poslední pohled do nitra schránek, zda jsou opravdu prázdné, a začíná sčítání. Na tvářích přítomných je znát napětí. Příští léta republiky byla právě odstartovaná.

Na stolech se kupí spousta modrošedých obdélníků s poselstvím. „Hromádky dělejte po deseti, ať je lepší přehled," připomíná zapisovatelka Alena Šternerová. Věžičky napočítaných balíčků, směrově odlišně vrstvených, se rychle zvedají. Jednou zkontrolovat, podruhé a už od jednotlivých skupinek zaznívá: „Sto deset, osmdesát, sedmdesát pět…" a vzápětí se mění údaj v číslo na kalkulačce. Součet, kontrola a zapisovatelka oznamuje: „Pět set sedmdesát tři!" Počet voličů zapsaných v seznamu koresponduje s množstvím odevzdaných obálek.

Hned je tu ale další fáze. „Aby byl hlas platný, v obálce smí být jen jeden lístek. Když jich objevíte víc, eventuálně bude prázdná či najdete list uvnitř přetržený, hned to oznamte," instruují střídavě obě Aleny a tým začíná osvobozovat uvnitř ukryté strany. Modré štůsky se vrší na jednom konci, bílé na druhém. „A co s okousaným papírem; ten započítám? Když není přetržený, pak je hlas platný," zaznívá shodně z několika stran od zkušenějších komisařů. „Tenhle tam hodil všechno," protíná šustění další sdělení. Obsahu se ujímá předsedkyně, secvakává listy a označuje hlas jako neplatný. Prázdnou obálku stíhá stejný osud. „Tady zase navíc zůstaly pokyny," hlásí jiná komisařka. Platnost uděleného hlasu to ale neovlivní. Mezitím ostatní probíhající operaci dokončují a znova se všichni pouštějí do kontroly prázdných obálek, jestli náhodou něco nepřehlédli. Hotovo, modrošedá ze stolů mizí a je pečlivě uložená k odevzdání. Bílé štůsky nyní poutají hlavní pozornost a začíná osvědčené desítkové skládání a sečítání. Každý oznamuje výsledek a displej kalkulačky se plní údaji. Mělo by to sednout, ale pro pořádek stejně dochází na přepočet a dokonce si přítomní sloupečky ještě mění. S 571 hla- sy se bude pracovat dál, dva jsou neplatné. Tak zní verdikt.

Více v úterním vydání Rokycanského deníku.