Dvojnásob slavnostní ráz bude mít adventní koncert v hlohovickém kostele Nejsvětější Trojice. Hudba totiž zazní na zrestaurovaných varhanách pocházejících z roku 1881. „Když se řekne mám práce jako na kostele, dost dobře si to neumíme představit. Jen střecha se postupně opravovala po sedm let. Od roku 2010 do letoška. Po tři roky peníze sháněla římsko-katolická farnost, poté když jsme památku převzali - to je na naší obci," uvedla starostka Hlohovic Marie Pflégrová.

Oprava střešního pláště a uhnilých trámů, včetně malé stříšky sakristie, vyšla na 2 677 763 Kč. „Ministerstvo kultury nám přidalo milion a 645 korun z havarijního fondu a zbytek po částech uhradily obce Hlohovice a Vejvanov," sdělila Pflégrová. Letos se také opravovala zvonice, která je součástí hradby a stojí asi pět metrů před kostelem. Dostala i nové dvoukřídlé dveře zhruba za 60 tisíc. Dohromady už obnova spolkla 326 tisíc. Rok 2016 byl rovněž ve znamení už zmíněného restaurování cenných varhan. Záchrany se ujal známý varhanář Antonín Habětín. „Cínové i dřevěné píšťaly zase slouží jako nové. Celé segmenty varhan putovaly také do plynové komory, aby se zabránilo vývoji dřevokazného hmyzu. Pedálnici se však zachránit nepodařilo, byla už moc od červotoče rozežraná. O restaurování skříně se postaral místní občan Luboš Pašek a namísto šedého přetření přizpůsobil vzhled původnímu.

Přijďte si desátého prosince, v šestnáct hodin, poslechnout, jak naše varhany znějí," zve starostka. Záchrana kostela bude pokračovat. Jako další by měly na řadu přijít vstupní dveře, poničené kdysi zloději, a oltářní obraz. Ten musel být už zajištěný, aby se dále netrhal. Také ze zastavení Křížové cesty se loupe barva, zatékání do kostelní lodi a následné vlhko se na nich podepsalo. Stůňou i sochy.