Při letošním premiérovém zasedání tuto částku schválilo zastupitelstvo s tím, že poplatek musí být uhrazen do konce září 2014. Kromě toho byly odsouhlaseny sumy za psy nebo za svoz komunálního odpadu.

Pokud jde o vodu, jen malé srovnání. Rokycanští platí za krychlový metr vodného a stočného 93,44 korun…