V době od 18. do 21. dubna si proto na provoz posvítilo hned 24 policistů. „V průběhu akce se hlídky zaměřily zejména na dodržování stanovené rychlosti jízdy a ostatních obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, jako je například používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, technický stav vozidel a v neposlední řadě alkohol či jiné návykové látky u řidičů," prozradila policejní mluvčí Hana Kroftová.

Během akce bylo zkontrolováno celkem 304 motorových vozidel a zjištěno 89 přestupků v dopravě. Z tohoto počtu jich 85 vyřešili policisté na místě blokově v celkové výši 48 tisíc korun. Zbylé 4 přestupky budou oznámeny do správního řízení. „Co se týče nejčastějšího porušení zákona, policisté vyřešili 51 přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Kontrolováni byli dva řidiči, kteří usedli za volant po požití návykové látky," upřesnila Kroftová.

V pondělí, v době od 8 do 15 hodin, bylo možné potkat šest policejních hlídek, které se soustředily na patnácti stanovištích. Jedna dvoučlenná hlídka dopravních policistů tak vystřídala hned čtyři různá místa a v blokovém řízení na místě vyřešila celkem 12 přestupků.