Pro pořadatele bylo velkým překvapením, kolik lidí bylo ochotno v dešti vyrazit na vodu, či procházet břehy a sbírat odpadky do připravených pytlů. Třicet lodí, šedesát vodáků a stejný počet turistů vyrazilo do terénu. Příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Němčovice byli připraveni pomocí své zásahové vodní techniky přebírat pytle s odpadky od vodáků a převážet je do přistavených kontejnerů na břehu.

U Olešenského mlýna už nikomu voda nevadila, protože vodu už měli pod sebou, nad sebou, prostě všude. Po ukončené sběrové akci se všichni přesunuli do klubovny hasičského domu, kde se usušili, ohřáli teplým čajem a všem se vrátila dobrá nálada. Posbírané odpadky byly převezeny do sběrného dvora v Němčovicích, kde byly vytříděny podle jednotlivých druhů a nerecyklovatelný zbytek byl odvezen na skládku.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, za významnou pomoc. Dík patří rovněž za finanční podporu Plzeňskému kraji.

Vybráno ze stránky obce Němčovice.