Nádrž vyřeší problémy s přetíženou kanalizační stokou v oblasti plzeňských Vinic a Sylvánu, kde je nyní stop stav pro připojení se na kanalizaci. Na stavbu později naváže rekonstrukce a rozšíření roudenského kanalizačního sběrače za cca 120 milionů korun, což bude společná investice města a Vodárny Plzeň. „Obě investice jsou potřebné nejen pro rozvoj Vinic, ale současně jsou nezbytné i pro stavbu Západního okruhu, jehož stavbu město Plzeň a Plzeňský kraj zahájí v příštím roce,“ přiblížil předseda představenstva Vodárny Plzeň a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Vodárna bude v roce 2019 pokračovat na v loni zahájeném odkanalizování městského obvodu Plzeň – Lhota. Stavba za 155 milionů korun zahrnuje cca 9,5 kilometru nově budované splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod. Veškeré splaškové vody ze Lhoty budou odváděny na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni.

Obě akce podpořila dotací EU a to z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V případě retenční nádrže Vinice jde o cca 111 milionů korun a v případě kanalizace ve Lhotě přibližně o 89 milionů korun.

Ilustrační foto.
Sehnat sociální bydlení není snadné, pomáhá Člověk v tísni