Z nejrůznějších koutů okresu, ale také z jiných regionů, zamířili v pátek odpoledne do restaurace Pod rozhlednou statní chlapi, jimž táhne na sedmdesát.

Spojují je dva roky v khaki uniformě (dokonce šlo o 26 měsíců) s pobytem v Terezíně. Narukovali sem začátkem srpna 1965. „Že nás bylo hodně z Rokycanska, nebylo jen tak. Mělo to zamezit tehdy rozšířené šikaně," vysvětloval organizátor Zdeněk Lang. Pozval kamarády na deváté dostaveníčko, v jehož rámci účastníci vzpomněli na zesnulé spolubojovníky Míru Košaře, Karla Kloudu, Jiřího Krafta, Vaška Hartla, Zdeňka Kočího, atd.

O dva měsíce prodloužená služba u utajeného raketového oddílu znamenala pro záložáky pozdější omezení. Třeba při výjezdech do zahraničí…