Ve veřejných dražbách zájem o velikou stavbu sousedící bezprostředně s ulicí B. Něm- cové nakonec nedopadl podle představ města. Stejně tak plá- ny jeho představitelů na možné využití domu se s narůstajícími cenami materiálu i prací ukázaly jako neúnosné. Pro- to vedení Rokycan nakonec začalo uvažovat o zbourání objektu (to by se se ale prodražilo) a následném prodeji pozemku. Poslední varian- tou, jíž zastupitelé posvětili, je odprodání území tomu, kdo zchátralou budovu odstraní.

„Přihlásila se plzeňská firma. Smlouvou o smlouvě budoucí je dopředu ošetřeno, že dům, který je zatím stále Roky- can, zbourá a potom za sto tisíc získá pozemek," informoval vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.