Událost, kvůli které stanuli u soudu, se stala na konci ledna loňského roku. Jednoho ze zaměstnanců pověřili mistr a předák manipulací s vysokozdvižným vozíkem.

„Touto činností jej pověřili ač jim bylo zřejmé, že poškozený nebyl pro tuto činnost dostatečně odborně kvalifikován a proškolen, avšak v danou dobu společnost neměla dostatek proškolených pracovníků a bylo třeba v daném čase splnit výrobu,“ uvádí se v obžalobě s tím, že oba obvinění muži nedodrželi zejména povinnosti z hlediska bezpečnosti práce.

Poškozený totiž při jízdě s vozíkem havaroval a způsobil si dvanácticentimetrovou tržnou ránu na noze, která protínala na lýtku kůži i podkoží. Zranění si vyžádalo ošetření v nemocnice a více než třicetidenní pracovní neschopnost, kdy musel zhruba dva týdny chodit o berlích.

Soudkyně Michaela Řezníčková nakonec zprostila obžaloby předáka. „Rozhodoval pouze mistr a předák jeho rozhodnutí jen oznamoval,“ vysvětlila.

„Mistra jsem odsoudila pro nedbalostní přečin, neboť určil na řízení vozíku nezpůsobilou osobu, což zvyšovalo podstatně nebezpečí úrazu. S ohledem na zásadní spoluzavinění poškozeného, který jel na jiném místě, než kde měl pracovat, nevěnoval se řízení a nekoukal na cestu, byl uložen symbolický peněžitý trest 20 tisíc korun,“ doplnila soudkyně.

Obžalovaná byla jako právnická osoba i společnost, v jejíž prostorách se pracovní úraz stal. Ale i tady byl rozsudek zprošťující. „Pravidla v rámci bezpečnosti práce byla nastavena správně a zákonně, z ničeho nevyplývá, že by firma takovýto postup schvalovala,“ uvedla.

Státní zástupce si ohledně rozhodnutí soudu o právnické osobě, tedy firmě, podal odvolání. Věcí se tak bude ještě zabývat Krajský soud v Plzni.