Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany se týkalo základní i mateřské školy. Zúčastnilo se ho šest záchranářských týmů. Nechyběli profesionálové z Radnic a Rokycan a dále členové čtyř dobrovolných sborů, a to SDH Mlečice, Podmokly, Zvíkovec a Drahoňův Újezd.

„Účelem cvičení bylo ověřit dojezdové časy, akceschopnost, vybavenost jednotek i proškolenost pro dané funkce. Procvičovaly se také taktické postupy pro zásah v objektech základních a mateřských škol," sdělil velitel HZS Ro-kycany Jan Hora. Své úkoly plnil i personál obou školských zařízení. „Záměrem totiž bylo ověřit naši schopnost evakuovat z budov všechny osoby za zhoršených klimatických podmínek," uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Marie Pražská.

Z už řečeného vyplývá, že cvičení bylo přizpůsobené reálným podmínkám mimořádné situace panující při požáru. Platilo to i pro zakouření prostoru půdy dýmem z jeho speciálního vyvíječe.

„Základní cíle cvičení byly bez výhrad splněné. Objevily se nějaké drobné nedostatky, ale ty byly hned na místě s jednotkami projednané. Lze konstatovat, že pro daný typ zásahu jsou sbory připravené," konstatoval závěrem velitel Hora.

Ze čtvrtečního vydání Rokycanského deníku.