Poplatníky jsou:

# osoby trvale hlášené v naší obci včetně cizinců s trvalým, nově i s přechodným pobytem nad 90 dnů,

# fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu .

V květnu bude zahájen tisk a roznos složenek k úhradě poplatku. Zákon nám tuto povinnost neukládá, proto za nedoručení složenky nezodpovídáme. K úhradě v pokladně noste složenky s sebou (pokud je obdržíte), je na nich čárový kód, urychlíte tím odbavení.

Více v pátečním vydání Rokycanského deníku.