V době skutku, tedy počátkem loňského září, bylo dvěma z potrestaných chlapců 16 a jednomu 17 let. Všichni tři tehdy pobývali v odloučeném terapeutickém zařízení Medvědí kámen. Na rozsudek poté čekali v plzeňské vazební věznici, k dnešnímu zasedání je přivedla šestičlenná eskorta dozorců.

Podle verdiktu se chlapci loni rozhodli, že usmrtí svého vychovatele, protože se chtěli zmocnit jeho vozu a využít auto k útěku. První z hochů, který s nápadem přišel, nacvičoval útok zabodáváním nože do matrace svého lůžka. Nástroje mu opatřil druhý mladík, který se pro ně vloupal do jídelny. Třetí mladík měl podle plánu předstírat zvracení v koupelně, což mělo vychovatele vylákat po večerce do prázdné umývárny, a umožnit tak provedení vraždy.

Nejvyšší, dvouletý trest, dostal od soudu autor plánu, který chtěl vychovatele bodnout do krku poté, co se muž sehne ke zvracejícímu chlapci. Zamýšlený vrah sice do koupelny skutečně vešel, avšak uposlechl vychovatele, který ho vyzval k odchodu. K pokusu o vraždu, z nějž hochy původně vinili kriminalisté, tedy nedošlo. "To, že se v rozporu s předchozí domluvou zachoval jinak a o usmrcení vychovatele se nepokusil, jej nezbavuje odpovědnosti za přípravu vraždy," uvedl dnes na mladíkovu adresu předseda odvolacího senátu Vladimír Král.

Ostatní dva hochy potrestal soud shodně 17 měsíci vězení, protože podle senátu byl jejich podíl na činu zhruba stejný.

Podle rozsudku chlapci plánovali, že vychovatelovo tělo přenesou do kufru jeho auta a po cestě na svobodu se mrtvoly zbaví jejím shozením do vodní nádrže. Vychovatel před soudy uvedl, že ze strany mladíka, který ho měl usmrtit, nevnímal žádné nebezpečí, kvůli němuž by musel razantně zasáhnout. Způsob, jakým chlapce z umývárny vykázal, byl podle zaměstnance standardní.

Pražský vrchní soud se zabýval i námitkou chlapců, že debaty o usmrcení nemysleli vážně. Z výpovědi svědků však podle soudců vyplynul opak. Král upozornil například na to, že chovanci jindy využili každé záminky, aby se mohli po večerce shromáždit. Tentokrát však nikdo nezjišťoval, proč se z umývárny ozývá zvýšený hlas - všichni předstírali, že spí.

Zařízení Medvědí kámen se zaměřuje na chlapce z výchovných ústavů, kteří mají vedle poruch chování také problém se zneužíváním drog. Soudce Král konstatoval, že protitoxikomanická léčba je tam v podstatě pouze na ambulantní úrovni a že na chlapce neměla žádný efekt. Proto jim uložil léčení v ústavní formě.

Nepodmíněným odnětím svobody může soud pro mládež potrestat mladistvého jen tehdy, jestliže by jiné opatření s ohledem na okolnosti případu a na osobu pachatele "zjevně nepostačovalo". Za přípravu předem promyšlené vraždy spáchané ze zavrženíhodné pohnutky hrozilo chlapcům nanejvýš pět let vězení. V nejzávažnějších případech lze mladistvým výjimečně uložit maximálně desetiletý trest. Odnětí svobody si mladí lidé do 19 let věku odpykávají odděleně od ostatních odsouzených. Podle statistik Vězeňské služby je k dnešnímu dni ve výkonu trestu 60 mladistvých, z toho sedm dívek. Dalších 25 mladistvých je ve vazbě.