Mezi významnější investiční akce, kterou v letošním roce plánují v Sušici, patří zahájení výstavby nové sportovní haly. „Stavba bude pokračovat v roce 2020 a ve 2021 by měla být dokončena. Celková náklady budou cca 120 milionů korun. Další akcí je rekonstrukce ulice T. G. M. od nábřeží až po kruhový objezd u Sola, která bude v letošním roce připravována a provedena v roce 2020, dokončení pak ve 2021. Plánujeme také opravit Hájkovu ulici včetně vodovodu, kanalizace, chodníků, veřejného osvětlení za cca 23 milionů. Ta by se měla dělat letos,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl.

Jako každý rok počítá města s investicemi do rekonstrukcí kotelen a teplovodů a zateplování dalších bytových domů, tentokrát v sídlišti Kaštanová.

Plánují ale také výstavbu nové budovy pro Sociální služby města Sušice, kde čekají na schválení dotace z Místní akční skupiny. „Náklady by měly být cca 12,5 milionu korun. Půjde o budovu pro Klíček, čili pro osoby se zdravotním postižením. Je to další krok ke zlepšení spektra poskytovaných služeb,“ sdělil Mottl.

Dokončovat se bude ubytovací zařízení Na Pile pro návštěvy města, sportovní oddíly a podobně. Zároveň by měla být v letošním roce dokončena také rekonstrukce starého objektu základní umělecké školy, která se dělala na etapy.

Zahálet nebudou ani v Horažďovicích, kde chystají revitalizaci druhé části sídliště Šumavská, kde budou mimo jiného zateplovat také dva bytové domy. „V pondělí už budeme v otevírat obálky, tak uvidíme, jaké budou nabídky. Půjde o investice za cca 20 milionů korun. Letos bude rovněž probíhat architektonická soutěž týkající se kina. V aquaparku chystáme modernizaci čipového systému, kdy budou nově i skříňky na čipy,“ sdělil starosta Horažďovic Michael Forman.

V mateřské škole Loretská bude dokončena rekonstrukce pavilonu s toaletami a umývárnou. „Vysoutěženou máme také rekonstrukci obecního domu v Třebomyslicích, kde půjde o stavbu za cca 13 milionů korun, což by mělo být dokončeno po prázdninách. Dále máme plánů hodně, ale uvidíme, co se nám podaří ještě vysoutěžit,“ dodal na závěr Forman.