Představitelé Zbiroha se odhodlali k zásadnímu kroku. Zprivatizují bytový fond.

V poslední době byli stále častěji stavění před řešení připomínek občanů k různým aspektům poskytovaného bydlení v městských bytech a nespokojenosti s komunikací kolem vyřizování požadavků ze strany správce fondu.

Do ankety, která měla sloužit k průzkumu spokojenosti obyvatel nájemních domů v majetku města a jíž si Zbiroh na základě hromadících se připomínek udělal, se zapojilo 94 lidí. Třebaže jde jen o část místních, výpověď je výmluvná: V případě otázky Jste spokojený s kvalitou bydlení v bytovkách? zaznělo ve 22 případech ANO, což je 23,4%, a 72 NE = 76,6%. Na dotaz Jak jste spokojení se současných stavem správy bytového fondu? převážila v 73,4% (u 69 respondentů) odpověď NE. Změnu současné správy bytového fondu chtělo téměř osmdesát procent odpovídajících.

V komentářích se pak objevily výtky, že do šedesát let starých bytovek správce podle lidí investoval málo (přiznávají však plus v případě výměny oken a hydroizolace). Bytovky ale podle nich potřebují další. Od naprosto základních věcí jakými jsou funkční domovní dveře, zvonky, až po výměnu šedesát let staré elektroinstalace. Podle starosty Milana Ruska je jasné, že do některých domů se investovalo více, do jiných méně. Bližší rozklíčování stavu nebylo tentokrát záměrem.

Objevily se i poukazy obyvatel na to, že nižší kvalita bytových domů a jejich zastarávání plus vysoké náklady na energie už vedly mnohé ke stěhování do rodinných domů či změnám lokality. Podle místních dochází také ke koncentraci sociálně slabších občanů v určitých bytovkách a s tím jsou spojené problémy v případě čistoty, chování, hluku, vztahů, ovšem i neplacení nájmů.

Vzhledem k hromadícím se připomínkám a faktu, že bytový fond město nezbytně nutně nepotřebuje pro plnění úkolů vyplývajících ze zákonem vymezené působnosti, zastupitelé kývli na privatizaci fondu. Zásady schválili 27. dubna a pravidla prodeje měla být zpracovaná do měsíce. Úkolem byla pověřená rada ve spolupráci s doporučenou právní kanceláří.

Předmětem prodeje se stanou pozemky ve vlastnictví města Zbiroha, které jsou zastavěné bytovými domy, popřípadě pozemky funkčně související se zastavěnými pozemky a bytovými domy (tedy zahrada, dvory a podobně).

„Jednoznačně chceme garantovat, že všichni oprávnění nájemci budou mít zajištěný rovný přístup ke koupi. Tedy možnost, že by byty skoupil někdo jiný, jsme vyloučili," zdůraznil starosta. „Pravidla pro privatizaci bytového fondu jsou už připravená, ale teprve k projednání zastupitelstvem. Sejde se 22. června. Zatím proto nelze sdělovat bližší," konstatoval Rusek. Doplnil ještě názor, že tím, jak lidé budou mít byty a domy ve svém vlastnictví, bude rozhodování o dalším osudu nemovitostí mnohem rychlejší a spravedlivější. „Vzhledem k objemu majetku i postupu projednávání a schvalování záležitostí nemohlo být rozhodování města nikdy tak pružné," míní starosta.