Prázdniny jsou tradičně i časem dovolených. Zajímalo nás, jak se s nimi vyrovnává vedení výrobních celků v regionu a pátrali jsme i po pozůstatcích někdejšího fenoménu 13. mezd.

Práci odvedenou za první pololetí roku v rokycanském závodě Euwe Eugen Wexler (EuWe) firma ocenila první polovinou takzvané třinácté mzdy. „Ve výplatním termínu ji nyní získají všichni zaměstnanci, kteří plnili podmínky stanovené vnitřním předpisem," uvedl ředitel Petr Krob. Zohledňuje kvalitu výrobků, docházku a podobně. „Těm, kteří nesplnili stanovené podmínky, prémie vyplacená nebude, anebo se podle ustanovení sníží," uvedl Krob. Nad proplacením druhé poloviny 13. mzdy visí otazník. Zazně- lo totiž, že šanci na splnění všech kritérií pro plnou výplatu prémie koncem roku zásadně snižuje velký podíl absencí zaměstnanců a nutnost jejich nahrazování agenturními pracovníky. Tím dochází k značnému nárůstu nákladů, což může být příčinou nesplnění podmínek pro plnou výši doplatku. Pokud jde o dovolené, od celozávodní firma EuWe ustoupila. „Automobil-ky, jimž dodáváme, mají totiž dovolené v odlišných termínech. Proto my musíme zajišťovat výrobu a expedici prů-běžně, i když s omezením," sdě- lil Krob. Dodal též, že zaměstnanci údržby v čase dovolených budou pracovat naplno.

I další firma orientovaná na automobilový průmysl Borgers celozávodní dovolenou nepreferuje. „Volna jsou rozplánovaná tak, aby se vždy na daném pracovišti zaměstnanci prostřídali. Dovolené někdy řešíme i zástupem brigádníků," uvedla personalistka Marie Samková.

Třinácté mzdy v Borgersu nevedou. „Pracovníci ale mohou čtvrtletně získat jednorázové čtyřtisícové prémie, což dohromady představuje šestnáct tisíc," dodala. Vzhledem k tomu, že teď se bere mzda za červen, který završuje celý kvartál, zaměstnanci mohou odcházet na dovolené se čtyřtisícovým přilepšením.

Závod Zbirovia Zbiroh, tradiční výrobce nářadí, který má oproti dvěma předchozím zaměstnanců méně, s celozávodní dovolenou počítá. „Specifické odborné profese těžko nahrazujete i při odchodu pracovníků do důchodu. Natož na krátké zástupy. Ale to ani zdaleka není jen náš problém," poukázal výrobní náměstek Pavel Prachař. Celozávodní dovolená ve Zbirovii vypukne 27. 7. a potrvá do 9. srpna.