Pýcha mnoha generací Zbirožáků, sokolovna města, pro níž i slavný Alfons Mucha maloval oponu, už potřebovala vnitřní i vnější léčení. V plánu bylo zateplení a výběrem z možných studií Zbirožští nakonec dali zelenou i dispoziční změně. Spočívala v ubourání dodatečných přístavků. Další se bude řešit až v rámci druhé fáze rekonstrukce objektu. Nyní je před dokončením prvá, jejíž podstatou je zateplení.

Smlouva o dílo byla se zhotovitelem prací uzavřená 22. října loňského roku a předat ho měl do 20. března. Termín je ale o pár dnů prodloužený. S předáváním se začne čtyřiadvacátého a dokončené musí být třicátého, aby se učinilo zadost podmínkám dotačního titulu, z nějž plynou prostředky na zateplení.

Podle starosty Milana Ruska na ně město z Operačního fondu životního prostředí získalo zhruba 3 miliony a dvě stě tisíc, což je devadesát procent uznatelných nákladů. Zby- tek a neuznatelnou část hradí město. Původně vysoutěžená cena díla ve výši 4 827 531 korun je ale překročená.

„O navýšení se postaraly vícepráce. Oddělovala se třeba dešťová a splašková kanalizace, svou roli sehrál i fakt, že budova je už stará. Nešlo ale jen o sanace, došlo i na některé dodatečné stavební úpravy přidávala se třeba okna na místě, kde do budoucna bude schodiště," uvedl starosta Milan Rusek. Stávající schody, vedoucí do patra a podkroví, by se totiž měly posunout a počítá se s prosvětlením prostoru právě na ně ústícími okny. Dadatečné úpravy, jichž se bude týkat až druhá etapa, by jinak znamenaly zásah do zateplení i fasády.

Vzhledem ke kumulaci vícepracím se proto v úterý radní sešli a po zvážení situace odsouhlasili dodatek smlouvy. Spočívá v prodloužení termínu a navýšení rozpočtu o cenu spojenou s vícepracemi. Konkrétně o 1 1000 000 Kč (bráno bez DPH). Obnos už je zahrnutý do letošního rozpočtu.

Pokud jde o střechy, hlavní sedlová, krytá plechem, změn nedozná. Dojde pouze na zateplení stropů pod ní. U snížené přístavby se podle starosty naproti tomu počítá s rovnou střechou tvořenou zelení.

Po dokončení nynější etapy se ale provoz v budově ještě neobnoví. Na návrat akcí do sokolovny si místní počkají. Město hodlá dořešit také interiér, a to v rámci druhé etapy, s níž se momentálně začalo vypořádávat projektově.

„Architektonický návrh byl vyhotovený zase ve variantách a ohledně té vybrané architekt se zastupiteli dolaďují podrobnosti.

Na zpracování projektové dokumentace už jsme vyhlásili výběrové řízení," informoval starosta a dodal: „S penězi na její pořízení jsme pamatovali v rozpočtu. Na vlastní uskutečnění teprve podle ceny, která z dokumentace vyplyne, začneme shánět prostředky."