Ve středu a ve čtvrtek se konal nedaleko Strašic, na Bahnech, výcvik příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR ze 3. záchranné roty dislokované ve Zbirohu. „Cílem výcviku bylo procvičit výstavbu týlového zabezpečení, osvojit si základy jízdy za ztížených podmínek a v terénu," uvedl vedoucí pracoviště přípravy a zabezpečení Vojtěch Palenčár. Příslušníci cvičili vyproštění zapadlých vozidel pomocí vyprošťovacího automobilu T-815 AV-15. Seznamovali se také s jízdními vlastnostmi nového vozidla Tatra T-815 7 v terénu a pracovali s hydraulickou rukou. Výcvik probíhal na čty-řech stanovištích. „První bylo vyprošťování zapadlého nákladního automobilu T-815 VT 8x8 pomocí T-815 AV-15 a jeřábnické práce," vysvětloval Palenčár. Poté si vyzkoušeli jízdu se „sedmičkovou" tat-rou T-815 7 s následným složením betonových panelů pomoci hydraulické ruky. Nechyběla ani terénní dráha, kte-rou příslušníci absolvovali s nákladními speciály Tatra T-815 VVN 6x6 a T-815 VVN 8x8 a přívěsem PV16.12.

Výcviku se zúčastnilo osmnáct příslušníků 3. Záchranné roty ze Zbirohu a také třináct kusů techniky," uzavřel Palenčár. „Tyhle akce jsou super. Člověk pak ví, co má od techniky očekávat a hlavně se naše práce s ní zdokonalí," uvedl jeden ze záchranářů.

Nejbližší akce, která se v Brdech v letošním roce koná, jsou Bahna 2014. Letos připadají na 7. června. Začátek je tradičně naplánovaný na devátou hodinu. Opět zde Armáda České republiky představí v průběhu celého dne svou techniku.