Pole Zbirožské, a. s., už kryjí jen strniště a někde ani ta. Tamní zemědělci totiž na lánech zahájili podzimní práce.

Žně ukončili minulý týden, slavili s Alenkami. To slavení ale bylo spíše pomyslné, protože souběžně s koncem žní už začínali s oráním.

„Připravit půdu na setí ozimů je vzhledem k velikým předchozím suchům oproti jiným rokům těžší," konstatoval šéf společnosti Jakub Červenka. I když zapršelo, pod tvrdými hroudami by obilky zrovna neměly dobrou šanci vzejít a prodrat se vzhůru. „Řepky už máme zaseté, teď připravujeme půdu pro ozimé ječmeny a pšenice," dodal k tématu Červenka.

Pokud jde o výsledek žní, přes počáteční obavy o to, že obilí v nastalých vedrech nedozrává, ale spíše zasychá, výnosy podle ředitele společnosti nakonec pro Zbirožské nedopadly tak zle. Zklamáním byly pro hospodáře jen ozimy.

„Zejména se jednalo o ozimý ječmen, který nám postihla virová zakrslost. Průměrný výtěžek z něj máme tři a šest desetin tuny na hektar," informoval Červenka.

Pokud jde o ozimé řepky, u těch je to 3,27 tuny z hektaru.

U jarního ječmenu to pak bylo 3,8 tuny a u ovsa je výsledek podobný 3,88 tuny na hektar. Lepší je to u triticale, kde dosáhli zbirožští zemědělci průměrného výnosu 5,15 tuny na hektar, a vede pšenice s hektarovým výnosem 5,74 tuny.

Pokud jde o průběh sečí, celkově měly tentokrát rychlý průběh.

Zeleného krmiva by pro svá zvířata podle ředitele měli mít Zbirožští dost. „Vypadá to ale, že výnosy kukuřice budou nižší. Sice zapršelo, přesto rostliny určitě nedosáhnou takové výše, jako jindy. Siláže bude zřejmě méně," uzavřel Červenka.

Rokycanský dení