Zemědělci v Plzeňském kraji dohnali během minulého slunečného týdne zpoždění žní, které jim přinesly předchozí deště, a stejně jako v ostatních regionech už finišují.

Podle údajů Ministerstva zemědělství bylo v kraji k tomuto pondělí sklizeno téměř 95 procent všech obilovin, tedy jarní i ozimé pšenice, jarního i ozimého ječmene, žita, ovsa a tritikale. Znamená to téměř 97 tisíc sklizených z celkových 102 hektarů.
„Kvalitu pšenice je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou, zejména s ohledem na obsah bílkovin, jejich kvalitu i číslo poklesu,“ stojí ve zprávě ministerstva. Vcelku dobrou kvalitu má také sladovnický ječmen, jehož testované vzorky pocházely i z Plzeňského kraje.

Řepku už mají zemědělci takzvaně pod střechou asi tři týdny.