Oranžová v podobě stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu zatím Zvíkoveckým v krajské části soutěže Vesnice roku vynesla šek na 30 tisíc korun. S ním už o víkendu odjeli z Konstantinových Lázní, kde se vyhlášení uskutečnilo.

„Samozřejmě nás těší, že komise spolupráci ocenila. Funguje už několik let a stále ji rozšiřujeme," konstatoval starosta městyse Petr Uher. Plány na využití dosažené odměny už Zvíkovečtí zvažovali. Neměli by na to mít ale jen zmíněných třicet tisíc. „Podle pravidel bychom teď od Ministerstva zemědělství ČR měli ještě obdržet šest set tisíc. Hodně dobré také je, že můžeme peníze za zisk stuhy užít prakticky na cokoli," prozradil Uher.

„Pro nás všechny je první místo v dané části soutěže Vesnice roku krásnou odměnou za práci. Tohle poděkování ovšem patří nejen obci, ale všem tady, kteří mají zájem život v naší lokalitě zlepšit, zkrášlovat ji a výsledek uvést ve známost. Ve Zvíkovci existuje takový kruh spolupráce zaštiťovaný úřadem, statkem Hamouz, hasiči a Domovem Zvíkovecká kytička," dodal první místostarosta Jakub Tjutčev

Zvíkovečtí obrazně řečeno podali statku ruku například poskytnutím haly na skladování sena. Vypomáhají si i technikou, ať už . při odhrnování sněhu či jinak. „Pro Hamouz bylo třeba samozřejmostí, že při záplavách dovezli písek. Pamatují i na to, že na svahy nedávají kukuřici, nevznikají tak problémy se zadržením vody z přívalových dešťů. Osévají je většinou travinami. Pasoucí se dobytek navíc kolorit venkova ještě podtrhuje, je to pěkné," pochvaloval si starosta.

Uher rovněž upozornil, že v místě vypěstované i se-mleté obilí a také kmín se po zpracování v nedaleké pekárně vracejí do oblasti jako regionální potravina. A dalo by se pokračovat dál, například využíváním pracovních sil a na druhé straně zase zužitkováváním znalostí lidí o krajině.

Krajské ocenění spolupráce obce a zemědělského subjektu by ale pro Zvíkovec v letošní soutěži Vesnice roku 2016 nemuselo být posledním. V září bude totiž úspěchy držitelů stuh z jednotlivých krajů dále hodnotit celostátní komise. „Máme proti sobě silné konkurenty, ale rozhodně chceme ukázat, že spolupráce na českém venkově v západních Čechách může být výborná," shodli se Uher s Tjutčevem.

Už získané peníze by měly vylepšit komunikace, posílit hospodaření s biodpadem a podobně.