Hotová „jezírka“ jsou nejsnadnější cestou, jak naši zahradu oživit vodní plochou. Stačí vykopat jámu dle obvodu a objemu nádrže, dno vysypat pískem, vodováhou srovnat do roviny a usadit výlisek.

Pohodička u zahradního jezírka:

Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Taková jezírka se vyrábějí z polyetylenu, případně dalších materiálů, které odolávají UV záření a také rozdílným teplotám během roku. Důležitá je jejich životnost - na zahradě by měly vydržet minimálně deset až dvacet let. Vyrábějí se v mnoha tvarech. Od kruhů a oválů až po tvary nepravidelné.

Objem takových nádrží bývá od několika stovek až po jednotky tisíc litrů. Vždy jsme však omezeni daným prefabrikátem.

Stará tovární okna umožnila realizaci atypického skleníku
Stará tovární okna nikdo nechtěl. Posloužila k výstavbě unikátního skleníku

Malé objemy se v letních měsících rychle zahřívají a tak jsou ne úplně vhodné pro chov rybek. Úspěšně v nich můžeme pěstovat například leknín, ale při malé hloubce musíme počítat s tím, že během zimních měsíců budeme nuceni rostlinu přesunout do sklepa či garáže.

Zahradní jezírko? To je radost i starost.Zahradní jezírko? To je radost i starostZdroj: Deník/Tomáš Marek

Zvolíme-li větší z nádrží o obejmu 500 či více litrů, pak zde už domov leckterý šupinatý tvor domov může najít. Například karas je nenáročnou rybkou, která se vypořádá i nepříznivými podmínkami. Stejně tak se nám na zahradu mohou nastěhovat žáby či vodní hmyz jako znakoplavka nebo vodoměrka.

Jílové jezírko, beton či fólie?

Neuspokojí-li naši touhu po vodě v zahradě malá nádrž, máme další možnosti v podobě jezírka jílového, betonového a nebo fóliového. V našich klimatických podmínkách je betonové jezírko velkou loterií a často se s ním nesetkáme. Beton může poškodit mráz a čekat nás může nekonečné opravování.

Jezírka jílová bývají realizována především v ekologických zahradách a jde zpravidla o stavby s plochou 40 a více metrů čtverečných. Jsou to zjednodušeně jámy vysypané jílem , který při vrstvě několik desítek centimetrů po udusání funguje jako vodu nepropustný materiál.

Bez možnosti bezpečně z vody vylézt hrozí utonutí.
Zabezpečte bazény a jezírka. Pro zvířata jsou vodní prvky smrtící pastí

Nejsnadnější cestou jak si vybudovat jezírko libovolného tvaru, hloubky a velikosti je použití jezírkové fólie. Jak na stavbu takového jezírka se podrobně podíváme v našem seriálu.

Správný výběr místa

Krokem číslo jedna při budování jezírka je výběr vhodného místa. Je na každém, udělá-li z jezírka dominantu zahrady a umístí jej do centrální části pozemku, nebo naopak vodní plochu skryje do odlehlé části.

Stavíme jezírkoZdroj: Deník/Tomáš Marek

Jezírko může přiléhat k terase, pergole, či přímo k domu. Vždy je však potřeba myslet na to, že pokud bude jezírko pod stromy, bude na hladinu s příchodem podzimu padat listí a tlející organický materiál bude potřeba buď vybrat síťkou nebo vysát vysavačem.

Silné kořeny stromů mohou po letech fólii také poškodit. Při plánování je potřeba neopomenout i umístění filtrace, která musí být přímo úměrná objemu jezírka a její velikost poroste i v případě, že budeme chtít jezírko oživit rybami.

Stavba zahradního jezírka - tip pro inspiraci:

Zdroj: Youtube

Stanoviště vybíráme tak, aby bylo alespoň část dne skryto před slunečními paprsky. Čím více bude na hladinu dopadat sluneční záření, tím více se bude v letních měsících zahřívat voda a bude ubývat kyslíku v nádrži. Slunce nám může nedobrou službu udělat především u jezírek s malou hloubkou nebo rozlehlejšími mělčinami. Tam se bude voda ohřívat mnohem více než u jezírek s větší průměrnou hloubkou.

Samotnou hloubku jezírka volíme podle využití. U jezírek koupacích můžeme udělat část s mělčinou, která může sloužit jako brouzdaliště. Chceme-li chovat karasy, stačí nám minimální sloupec vody 80 cm, pokud však máme v plánu chovat koi kapry nebo jesetery, pak musíme kopat do hloubky alespoň metr.

Tvar jezírka? Pomůže hadice

Obrys jezírka je dobré vytyčit hadicí, provázkem případně sprejem. Můžeme jej také vysypat pískem.

Bude- li jezírko umístěno v mírném svahu, pak je ideální pro lepší představu po obvodu zatlouct do země roxory a vodováhou s provázkem si určit budoucí hladinu vody. Lépe nám to pomůže s představou, kde bude potřeba navýšit původní terén.

Bude-li svah vyšší, pak nezbývá, než budoucí hráz zpevnit kameny v lepším případě ztraceným bedněním.

V druhém díle seriálu (v neděli 26. března) již jezírko začneme kopat. Těšte se.