Mimořádné opatření ministerstva stanovuje povinnost sdělit výsledek testu bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření.

„Elektronická cesta - sms zpráva nebo e-mail, urychlí předání informace mezi laboratoří a pacientem. Pacient díky tomu bude rychleji vědět, jak na tom je, a bude moci přizpůsobit své chování nutným pravidlům, aby nenakazil svou rodinu, blízké či kolegy v práci. Zpráva s výsledkem bude obsahovat také potřebné instrukce,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lidé v rouškách - Ilustrační foto
Spory o roušky: Lidem výmluvy nepomohou, výjimku z nošení mají třeba autisté

Pokud bude pacient informován o tom, že vyšetřením byla prokázána přítomnost koronaviru nebo že je výsledek vyšetření nejasný, bude mu současně zasláno doporučení kontaktovat svého praktického lékaře a informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel dalšímu šíření onemocnění. V případě pozitivního výsledku obdrží pacient informaci, že má dodržovat izolaci.

Co je to domácí izolace?

Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané místnosti a pokud možno s použitím samostatné toalety. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu.

Co je to karanténa?

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19, ale kteří jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění. Karanténa je povinná a většinou probíhá doma.

V karanténě dodržujte následující pravidla:

- Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa).
- Sledujte výskyt příznaků COVID-19 – zejména vysokou horečku, kašel nebo potíže s dýcháním. Pokud se objeví tyto příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře o radu.
- Pokud se u vás objeví kašel horečka a dýchací obtíže, používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem vás před nakažením.
- Pokud je to možné, domluvte se se svým zaměstnavatelem na práci z domova.
- Vyčistěte a vydezinfikujte váš domov, zejména často využívané povrchy a toalety.
- Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
- Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních médií.
- Získávejte informace o onemocnění COVID-19 z důvěryhodných zdrojů.
- Udržujte se fyzicky aktivní, abyste si zajistili dobrý fyzický a duševní stav.
- Všechny tyto pokyny mohou být pacientovi předány i například odkazem na webovou stránku, která tyto informace obsahuje.