Pokud jde o dopravní přestupky, má jen málokdo z nás čisté svědomí. Konkrétnější obrázek přináší průzkum, který si nechala vypracovat společnost Nextbase, přední světový výrobce palubních kamer ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a organizací BESIP.

V oblasti disciplíny za volantem pouze pětina respondentů uvedla, že silniční pravidla nikdy neporušuje. Do této skupiny patří 27 % žen, 32 % řidičů starších 66 let a 33 % svátečních řidičů, tedy takových, kteří využijí auto nanejvýš několikrát měsíčně.

Nejvíce hřešíme rychlostí

Na třetím místě pomyslné hitparády přestupků, k nimž se řidiči v průzkumu přiznávali, skončilo nerespektování zákazu zastavení, stání či parkování (16 %). Druhé místo zaujímá používání mobilního telefonu během jízdy (17 % dotázaných), typické hlavně pro mladé lidi do 34 let. Jednoznačným vítězem je pak překračování maximální povolené rychlosti, kterého se dopouští 62 % dotázaných, mezi muži dokonce 69 %.

Odstup, jemné korekce řízení a čtení okolní situace. Být opravdu plynulým řidičem má několik náležitostí
Jak jezdit úsporně a bezpečně? Společným jmenovatelem je plynulá jízda

Překračování rychlostních limitů je zároveň nejčastějším pochybením, s nímž se dotazovaní na českých silnicích setkávají ze strany ostatních řidičů (81 %). Na druhé příčce se opět umístilo používání mobilního telefonu během jízdy, následuje porušení zákazu předjíždění (41 %) a také zastavení, stání či parkování na zákazu (27 %).

Překvapivě často se řidiči setkávají rovněž s jízdou na červenou (24 %). Respondenti z hlavního města poukazovali také na otáčení do protisměru na světelné křižovatce (16 % Pražanů oproti 7 % ostatních respondentů).

Za co platíme pokuty?

Vzhledem k předchozím číslům asi nikoho nezarazí, že právě překročení maximální povolení rychlosti je se svými 34 procenty nejčastější příčinou pokutování. Následuje nerespektování zákazu zastavení nebo stání, společně s nesprávným parkováním (19 %).

Dálnice. Ilustrační snímek
Cesta autem do Chorvatska: Co by vám určitě nemělo chybět ve výbavě vozu

Očekávatelné jsou rovněž důvody, které pro své přestupky řidiči uváděli. Na prvním místě je to spěch (48 %), dále nepozornost (21 %) a netrpělivost (19 %). „Jde o časté příčiny dopravních nehod, kterým se přitom dá poměrně snadno předcházet,“ komentuje výsledky průzkumu Oldřich Kassl, krajský koordinátor BESIP Praha. „Pouhá změna našeho chování za volantem může významně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Základem je nikdy neřídit nejen pod vlivem alkoholu a drog, ale ani pod vlivem vypjatých emocí.“