Dopravně bezpečnostní akci si připravili začátkem týdne policisté z našeho okresu.

Pondělní prověrka zaměřená převážně na kontrolu dodržování předepsané rychlosti, technického stavu vozidel, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, používání bezpečnostních zádržných systémů a dodržování dalších platných zákonů vztahujících se k silničnímu provozu.